V75 Lördag
 
Andelsspel: Tolkabros Joker V75 Lördag Bjerke - 10 and. á 230:-
 
Datum: 2024-03-16


Avd 1: A=2 B=1,3,4,6,8,10,11,12 Res: 9,7
Avd 2: A=10 B=1,2,3,5,7,8,11,12 Res: 9,4
Avd 3: A=5 B=1,3,4,6,7,8,10,11 Res: 9,5
Avd 4: A=1 B=2,6,9,10 Res: 1,9
Avd 5: A=8 B=1,2,3,4,5,6,7,9,10 Res: 11,8
Avd 6: 10 Demon I.T. Res: 2,9
Avd 7: 10 Ultra Violet Res: 5,13
Krav: 2-5 A
OBS! Det är ovanstående reserver som gäller i avd. 4 (ej de på radutskrifterna).
3 rätt


Antal rader: 36.450

Antal andelar: 10

Pris/andel (inkl. kupongavgift): 230:-

Total Vinst: 0:-
Vinst / andel: 0:-


Visa systemets rader


Skriv ut denna andel