V86 Onsdag
 
Andelsspel: Ulfs V86 Joker Onsdag Eskilstuna - 15 and. á 200:-
 
Datum: 2022-07-20


Avd 1: U=7 A=5,7,8,10 B=2,3,11,13 Res: 12,6
Avd 2: 7,11,12,15 Res: 1,9
Avd 3: 4 Copen Chuck S.M. Res: 2,5
Avd 4: 1 Hail Mary Res: 2,4
Avd 5: A=2,4,6,14 B=1,5,7,8,9,12 Res: 11,13
Avd 6: A=3,4,5 B=1,8,9,10 Res: 12,11
Avd 7: U=1 A=1,6,9 B=2,4,7,10 Res: 3,5
Avd 8: 1,5,7,10 Res: 4,12
Krav: 1-2 U 2-3 A 1-2 B
1 x 7 rätt 23 x 6 rätt


Antal rader: 12000

Antal andelar: 15

Pris/andel (inkl. kupongavgift): 200:-

Total Vinst: 3319:-
Vinst / andel: 221:-


Visa systemets rader


Skriv ut denna andel