V75 Lördag
 
Andelsspel: Anders V75 Skräll Lördag Gävle - 8 and. á 198:-
 
Datum: 2022-05-21


Avd 1: 3,7,9 Res: 12,11
Avd 2: 1,4,5,9,11,12,14,15 Res: 2,7
Avd 3: 2,3,6,12 Res: 5,8
Avd 4: 1 Lysjö Kasper Res: 13,10
Avd 5: 1,2,3,4,6,12 Res: 7,9
Avd 6: 1,3,4,6,7 Res: 2,5
Avd 7: 5 Epimetheus Res: 9,8
4 rätt


Antal rader: 2880

Antal andelar: 8

Pris/andel (inkl. kupongavgift): 198:-

Total Vinst: 0:-
Vinst / andel: 0:-


Skriv ut denna andel