V75 Lördag
 
Andelsspel: Ulfs V75 Jätte Lördag Rättvik - 25 and. á 200:-
 
Datum: 2015-08-01


Avd 1: 3 Nimbus C.D. Res: 4,8
Avd 2: 1,2,3,4,5,6,9 Res: 8,12
Avd 3: 1,5,6,7,8 Res: 4,2
Avd 4: 1,2,3,4,6,7,8,9 Res: 10,5
Avd 5: 15 B.W. Modde Res: 11,6
Avd 6: 1,6,8,12 Res: 7,2
Avd 7: 1,4,8,9,11,12,13,14,15 Res: 6,3
1 x 7 rätt 28 x 6 rätt 305 x 5 rätt


Antal rader: 10080

Antal andelar: 25

Pris/andel (inkl. kupongavgift): 200:-

Total Vinst: 21513:-
Vinst / andel: 843:-


Skriv ut denna andel