När ni vill se hur våra andelar ser ut, och hur mycket vinst det blir, hämtar ni informationen numera på ATG.se. Det är bara Jättesystemet som ligger kvar på tolkabro.se. Gå in på BUTIKSANDELAR och välj Tolkabro som butik.

Publicerad av: Anders Falk.