Ulfs V75 Jätte finns nu på 100:- och det är då 50 andelar.

Länk

Publicerad av: Anders Falk.