Dubbelturbotåget Torsdag ersätts med Lunchdubbel Fredag istället, p.g.a. en miss av tipparen.

Länk

Publicerad av: Ulf Carlsson.