Maria satte sina säkra matcher och utdelningen blev 2028 kr vilket ger 253 kr/andel. Grattis

Länk

Publicerad av: Ulf Carlsson.