Asklandasystemet uteblir idag p.g.a
en miss från tipparen.
Vi återkommer med två system nästa vecka istället, tisdag och lördag.
Med vänlig hälsning. Ulf

Publicerad av: Ulf Carlsson.