Vi kommer att minska ner på antalet bolagssystem för att förhoppningsvis få mer kvalité än kvantitet. Vi kommer företrädesvis ha 8 andelar på bolagen med trav och sportspel. Vi hoppas att detta skall generera mer vinster per andel och fler vinster totalt sett.

Publicerad av: Anders Falk.