Andelsklubbens hemsida ligger nere just nu och detta medför att inga mail kommer att gå ut. Ni som köper andel själva via andelsklubben kan maila till info@tolkabro.se så ordnar vi andel denna väg.

Länk

Publicerad av: Anders Falk.