Andelarna är bokade men det går ej ut någon e-post.

Länk

Publicerad av: Anders Falk.