Med spik på 17-oddsaren Witch Doctor satt sexan på Anders V65 Bergsåker. Det blev mest favoriter i övriga lopp och utdelningen blev 203:-/andel.

Länk

Publicerad av: Anders Falk.