Det blev sex rätt på Ulfs Jätte V75 och Gunillas Chans V75 och idag fem rätt på Anders V65. Det blev per andel ca 400 kr på Ulfs Jätte och ca 600 kr på Gunillas Chans medan det blev 800 kr på Anders V65 Söndag.

Länk

Publicerad av: Anders Falk.